Divadelní spolek ty-já-tr

Divadlo pomáhá plnit dětská přání a pomáhá děti vzdělávat a rozvíjet. Hrajeme vzdělávací představení pro děti z dětských domovů, nemocnic, mateřských a základních škol. Hrajeme i pro české děti, které žijí v zahraničí a navštěvují české školy.

Kdo jsme

Vítáme Vás v Divadelní projektu pro děti, který pomáhat plnit dětská přání, vzdělává a rozvíjí.

Značkové oblečení, drahé hračky, nový nábytek, toto děti sociálně vyloučené a handicapované nepotřebují, ony potřebuji lásku, zájem a pozornost. Divadelní spolek Ty-já-tr společně s organizaci Betynka připravili Divadelní projekt pro děti. Připravili jsme od října 2016 představení pro děti z dětských domovů, nemocnic, mateřských a základních škol po celé republice. Hrajeme i pro české děti, které žijí v zahraničí a navštěvují České školy. Hrajeme pro děti, které nedostaly šanci vyrůstat v šťastné rodině. Neumíte si představit, kolik radosti přináší naše hra do dětských domů. Jak pomáhá nemocným dětem v době hospitalizace. Umožní jim alespoň na malou chvíli zapomenout na bolest, smutek, odloučení od rodiny a kamarádů. Pomáháme při zapojení sociálně vyloučených a handicapovaných osob do společnosti a pomáhá při prevenci rizikového chování dětí. Děti různého věku, zdravotního stavu i sociálních skupin, nebo i celé rodiny shlédnou představení, které je zaměřené na naše tradice, na český jazyk, hudbu, lidové písně a pohyb. Zapojí se do představení a mají možnost dále navštěvovat literárně dramatické a pohybově hudební hodiny, kde budou rozvíjet sebe, zapojovat se do různorodé skupiny a vidět svět i jinýma očima. Herci dále s dětmi spolupracují v rámci dalších představení a setkání.

Aktuality

Exekutorský úřad praha 6

Finanční gramotnost vnímáme jako klíčový nástroj k zajištění dlouhodobé stability celé společnosti. Spojením divadelních prvků, interakce a moderního přístupu ke vzdělávání vznikl jedinečný projekt, který si klade za cíl zábavnou formou připravit našim dětem šťastnější budoucnost. Velký dík patří všem členům divadelního spolku Ty-já-tr, bez jejichž poutavého ztvárnění tématu a citlivého přístupu by projekt neměl šanci uspět. Tou nejlepší recenzí představení „Peníze nerostou na stromech“ byly děti samotné a jejich rozzářené obličeje. Jsme velmi rádi, že jsme se mohli na projektu podílet a touto inovativní cestou pomáhat našim dětem.

 

První Peníze nerostou na stromech


zdárně za námi. Děkujeme šesťákům ze ZŠ prof. Švejcara v Praze 4 za velkou aktivitu a tvůrčí atmosféru. 

Představení

Peníze nerostou
na stromech

Děti jsou naše radost, štěstí a hlavně také naše budoucnost. Život jim staví do cesty překážky už od útlého věku. České děti neumějí příliš hospodařit s penězi. Většina rodičů se jim snaží vštípit základy finanční gramotnosti prostřednictvím kapesného.

Divadelní hra Ententýky

Ententýky

„Český rok v básních, rozpočitadlech, písních a pohádkách českých básníků“Výprava: Helena Pěkná
Hudební nastudování a režie: Pavel JurkovičHrají a zpívají: RadkaTesárková, Josef Hervert a Martin Rudovský

EndelE VendelE

Autorský tým oblíbené inscenace Ententýky zve malé i velké na novou cestu z pohádky do pohádky, tentokrát se zvířátky! A samozřejmě se spoustou písniček, říkadel, hádanek, rozpočitadel a legrácek

Causa Re-CIT-ace

Novém dětském představeni Causa: Re-CIT-ace, které je o tom, co se stane, když do světa mobilů, tabletů a počítačů přijdou paní Próza a slečna Poezie.  Představení je určeno pro děti od 2. do 5. třídy, přičemž jeho forma se přizpůsobuje věku žáků.

Podpořte nás

Dobrý den, jmenuji se Petr Tesárek. Já, moje žena Radovana a další přátelé hrajeme divadelní představení pro děti z dětských domovů a nemocnic, ale také pro děti z mateřských a základních škol. Děti jsou největším bohatstvím našeho národa. Proto se, podle svých omezených schopností a možností, snažíme zmírnit jejich malá i velká trápení a zpříjemnit jim jejich dny. Za představení si nikdy neúčtujeme ani korunu, potřebovali bychom však alespoň částečně pokrýt náklady na dopravu, kostýmy, autorská práva nebo honoráře. Proto si Vás dovolujeme oslovit a požádat o drobný finanční dar na transparentní účet spolku 2701421667/2010 Předem a uctivě Vám děkujeme. Petr Tesárek ( zakladatel )

Podařilo se nám již vybrat:

Napsali o nás

Finanční gramotnost vnímáme jako klíčový nástroj k zajištění dlouhodobé stability celé společnosti. Spojením divadelních prvků, interakce a moderního přístupu ke vzdělávání vznikl jedinečný projekt, který si klade za cíl zábavnou formou připravit našim dětem šťastnější budoucnost. Velký dík patří všem členům divadelního spolku Ty-já-tr, bez jejichž poutavého ztvárnění tématu a citlivého přístupu by projekt neměl šanci uspět. Tou nejlepší recenzí představení „Peníze nerostou na stromech“ byly děti samotné a jejich rozzářené obličeje. Jsme velmi rádi, že jsme se mohli na projektu podílet a touto inovativní cestou pomáhat našim dětem.

Endele Vendele v České škole v Řezně. 🙂 „Moc Vám ještě jednou děkujeme za krásný kulturní zážitek. Naše děti jste určitě velice zaujali a to není snadný úkol a kombinace písniček, pohádek, říkadel, vtipu a zapojení publika byla geniální. Vy opravdu čarujete🙂.“ Děkujeme.

Endele Vendele Endele Vendele Endele Vendele

Jsem ráda, když vidím, že věci, které dělám (se svými kolegy) mají smysl. Ten pocit mám i z představení Peníze nerostou na stromech v dětském domově Krompach. A tak doufám, spolu se svými kolegy Evou a Jirkou, že ten pocit mají i naši diváci… 🙂

Představení o finanční gramotnosti Peníze nerostou na stromech pro děti z dětského domova Dolní Počernice.

Kolegyně, která děti na akci doprovázela, na základě jejich reakcí napsala: Velice zdařilá akce, vhodně připravená i pro chápání dětí mladších věkových kategorií, formou divadelního vystoupení dvou učínkujících žen, kterým se podařilo děti stoprocentně zaujmout. Děti byly průběžně zapojovány do programu, dotazovány, mohly se pochlubit svými znalostmi, zkušenostmi z oboru finančnictví. Nejlépe si vedl Jirka Š., který se k nám přidal jako doprovod Karolíny O. Je vidět, že teoreticky je na budoucí hospodaření velice dobře připraven. Všechni zúčastnění se aktivně zapojovali do programu, chovali se vzorně, zaslouží si pochvalu. Takže poděkování a pochvala patří jak našim dětem, tak především Vám, že jste dovedli připravit setkání, které děti zaujalo natolik, že ani neměly prostor a čas „zlobit“, ale bylo to pro ně zajímavé a poučné.

S poděkováním a pozdravem,
Viera Holcmanová
vedoucí pedagog DD Dolní Počernice

Dne 1.2.2017 navštívili náš DD herci z pražského divadla Viola. Měli jsme možnost vidět vtipné představení „Endele Vendele“, které bylo pásmem pohádek a počítadel, hádanek a písní, zaříkadel a básní na notu vesměs lidovou. Herci nás doslova vtáhli do děje a řada z nás si zahrála v některé z pohádek. Představení nakonec strhlo doslova všechny, bez rozdílu věku. Celé pásmo bylo oživeno hrou na rozličné, i netradiční, hudební nástroje. Všichni jsme se shodli, že se nám to líbilo a těšíme se zase někdy příště.

Zapsala Pavlína Zemanová

Ententýky v Dubaji aneb Jak jsme natahovali šňůru mezi palmami. 🙂

Dobré ráno z Dubaje,

omlouvám se, že na email reaguji až nyní, ale tento prodloužený víkend byl opravdu náročný:-) Jsem moc ráda, že jste si krátký pobyt u nás užili a poděkování patří především vám za fantastické vystoupení. Děti byly nadšené a rodiče při Cestičce k domovu zamačkávali slzy:-)
Je mi jasné, že jste museli být šíleně unavení, ale věřím, že zároveň i spokojeni z krásného vystoupení pod širým nebem v Dubaji. Měli jsme štěstí, jelikož v sobotu se změnilo počasí – děsně foukalo a písek byl úplně všude

Do naší mateřské školky zavítal dne 11. 11. 2016 divadelní soubor divadla Viola s hudebním programem „ENTENTÝKY“. Zhlédli jsme představení plné lidové poezie, říkadel, hádanek, písniček a pohádek českých autorů.

Program byl velice pestrý a pro děti poutavý.  Na děti tu čekala celá řada říkanek, písní, veselých hádanek, pohádek a tanečních či hudebně pohybové hry. Tento rozmanitý repertoár, obsahující dědictví lidové slovesnosti, tak i současnou tvorbu pro děti v řádu českého roku, byl příjemnou zábavou a zároveň zážitkovým učením pro děti.

Hudební vystoupení bylo krásným důkazem, jak v hudební výchově vést děti k vnímání a prožití jednotlivých ročních období v přirozených souvislostech činnostních i poznatkových.

Musím souhlasit s autorem, že představení bylo O RADOSTI. Z představení jsme odcházeli s úsměvem na tváři a to díky vašemu představení.

Dvě ryze česká dopolední představení-Endele vendele pro starší děti a Ententýky pro mladší děti. Konečně jsme si mohli vychutnat náš český /mateřský/jazyk bez novotvarů a zkomonělin. Děti měly možnost se zaposlouchat do říkadel, básniček, písniček, samy se zapojit do představení třeba jako muzikanti. Zase jsme si mohli uvědomit pestrost a zvukomalebnost českého jazyka. Pan Jurkovič jednoduše a srozumitelně provede děti celým r okem. Představení je kultivované a zároveň vtipné. Nepotřebuje se divákovi podbízet například vulgarizmy.

Co dodat? ,,Ať žije český jazyk“ .

Děkujeme

Mš Na výšinách hostila ve čtvrtek 1.12. divadelní projekt-představení Endele.
Vystoupení plné lidové slovesnosti,písniček,básniček,pohádek a říkadel nadchlo nejen děti,ale i p.učitelky. Myslíme si,že by takových počinů mělo být více,aby děti zábavnou formou udržovaly povědomí o tom,co pro nás bylo v jejich věku téměř běžné.Představení mělo spád,bylo interaktivní,a i když trvalo více jak hodinu,nikdo se ani chvíli nenudil.

Ještě jednou děkujeme.

12.1 a 13. 1. 2017 měli možnost nejmladší žáci naší školy zhlédnout představení Divadelního projektu pro děti se zvláštním názvem Endele vendele. Vystoupení plné lidových písniček, říkanek, rozpočítadel, hádanek a pohádek děti opravdu bavilo. Program byl velmi pestrý a měl neuvěřitelně rychlý spád, nasazení herců, výborných muzikantů, bylo po celou dobu obdivuhodné. Děti se s nadšením zapojily do představení, když si zahrály spolu s herci v pohádce „O řepě“ a mohly jim pomáhat s pohádkou „O Kohoutkovi a slepičce“. Jindy spontánně tleskaly do rytmu, zpívaly spolu s účinkujícími. Celé vystoupení bylo takovou dávkou zvukomalebného českého jazyka včetně ukázek nářečí, že vydalo za několik hodin čtení a hudební výchovy.

Moc děkujeme!
Děti a paní učitelky ze ZŠ Průhonice

Hedvika Mašková, maminka 

Dnešní úžasné představení pro žáky druhého stupně ZŠ. Interaktivní formou se zde ukazuje jak rychle se člověk dostane do dluhové pasti a zit tak, aby se do ní člověk vůbec nedostal. Já sama jsem ten dluhovy kolotoč zažila a tak vím, jak důležité je se do něj vůbec nedostat. Není to jen nudná hra o penězích. Žáci hrají s herci. Je to skvělé a hlavně potřebné. Všem učitelům a rodičům moc a moc doporučuji. Pro nás to bylo i s hlídáním Honzika 😁. A Patrik dal svůj první rozhovor. 😁. Moc moc děkujeme Radka Tesarkova a Petr Tesárek…Vaše práce má smysl

naši herci

Radka Tesárková

Herečka, pedagožka, moderátorka. Zakladatelka Divadelního souboru Ty-já-tr. Je laureátkou Wolkrova Prostějova. Účinkuje v pražském Divadle Viola v pořadech Ententýky a Endele vendele v režii P. Jurkoviče. Právě s nimi a kolegy Rudovským a J. Hervertem vystupuje po celé Evropě a v USA. Váží si spolupráce s režiséry J. Novákem (role Roxana v Cyranovi z Bergeracu), Struskovou (role Berta Suttnerová), Kolářem (role Markýza de Merteuil v Nebezpečných vztazích) a O. Koskem (role Kateřina ve Zkrocení zlé ženy). Je vedoucí tanečního folklórního souboru Bejvávalo.

Radka Tesárkova

Martin Rudovský

Medailonek pana Rudovského již připravujeme.

Josef Hervert

Josef se narodil v Praze, vystudoval činoherní herectví na DAMU. Do prvního angažmá nastoupil v Klicperově divadle v Hradec Králové, kde působil devět let, při tom hrál i v A studiu Rubín, ve Viole, projektu divadla Archa atd… Od roku 2009 působí coby herec, moderátor a režisér na volné noze v Praze. Hostoval ve dvou inscenacích v Divadle na Vinohradech, v Divadle pod Palmovkou, v brněnské Huse na Provázku, hraje s Depresivními dětmi, Divadlem Artur a  společností Indigo Company, a spolupracuje s dalšími produkcemi.

Josef Hervert

Eva Hadravová

Eva Hadravová (*1995) je studentkou DAMU (obor výchovná dramatika) a FF UK (světová literatura). Je vedoucí literárně-dramatických kroužků a interpretkou řady audioknih, které nahrává ve spolupráci s Knihovnou a tiskárnou K. E. Macana pro nevidomé. Rovněž je několikanásobnou laureátkou recitačních přehlídek Wolkrův Prostějov, Mezinárodní festival poezie či Poděbradské dny poezie 

Naši partneři

Divadelní spolek Ty-já-tr Milady Horákové 481/24 170 00 Praha 7 email: ty-ja-tr@ty-ja-tr.cz

Zakladatel
Petr Tesárek
mobil:+420 778 424 347
email: petr@ty-ja-tr.cz

Transparentní účet
č.ú: 2701421667/2010
IBAN: CZ2720100000002701421667 
SWIFT/BIC: FIOBCZPPXXX
IČO: 06957706

www.divadlempomahame.cz | Všechna práva vyhrazena @2018 | Autor: Matyáš Tongel | Správce: Petr Tesárek