Peníze nerostou na stromech

Credit Management, a.s. a Divadelní spolek Ty-já-tr

Tvůrci projektu jsou

Credit Management, a.s. a Divadelní spolek Ty-já-tr

Myšlenka vzniku projektu se mi zrodila v hlavě ve chvíli, kdy jsem se setkala s panem Petrem Tesárkem, zakladatelem Divadelního spolku Ty-já-tr. Člověkem, jehož hlavním krédem je pomáhat. A kdo jiný potřebuje pomoci než naše děti?
Děti jsou naše radost, štěstí a hlavně také naše budoucnost. Život jim staví do cesty překážky už od útlého věku. České děti neumějí příliš hospodařit s penězi. Většina rodičů se jim snaží vštípit základy finanční gramotnosti prostřednictvím kapesného, podle psychologů by však měli začít dříve.

Credit Management se již nějakou dobu zabývá vzděláváním v oblasti finanční gramotnosti. Dosud jsme vzdělávali ale pouze dospělé. Nyní je načase to změnit a zaměřit se i na ty, kteří budou tvořit budoucnost. Protože jejich vzdělávání by mělo být základem.
Projekt „Děti, peníze nerostou na stromech!“ je projektem divadelním. Představuje interaktivní divadelní hru pro děti, v rámci níž by si děti měly osvojit základní principy nakládání s financemi.

Cílem projektu je osvěta finančního vzdělávání dětí na základních školách (2. stupeň) a v dětských domovech.
Projekt je neziskový. Naším cílem není zisk. Naším cílem je úspěšně a zábavně naučit děti, jaká je hodnota peněz, jak s nimi dobře nakládat již od útlého věku a jak přemýšlet o jejich zabezpečení do budoucna.

Koncepce divadelní hry je postavena jako fórum. Nejdříve je hereckým týmem odehráno představení, v rámci, kterého se hlavní postava dostává do komplikovaných situací a ty následně nesprávně řeší. Příběh proto končí vždy tragicky, či přinejmenším pro hlavního hrdinu velmi nepříznivě. Herci poté celé představení hrají znovudiváci však již mají možnost jeho děj kdykoli zastavit a jednání hlavního hrdiny korigovat. Mohou se v tu chvíli v ideálním případě zapojit přímo do děje a situaci, ve které se hlavní hrdina podle jejich mínění rozhoduje chybně, řešit z jejich pohledu lepším způsobem. Cílem je zajistit, aby diváci touto cestou sdělení obsažená ve sledovaném představení oproti klasické školní výuce intenzivněji vnímali.

 

Obsazení:

Radka Tesárkova

Radka Tesárková

Eva Hadravová